Segell Autism Friendly

Ciutats més inclusives i respectuoses amb tothom

El 2022, va néixer a Espanya l’Autism Friendly Club, una iniciativa dedicada a adaptar espais per a persones amb espectre autista. El Segell de Qualitat certifica llocs accessibles que compleixen amb estrictes requisits en senyalística, protocols i formació del personal.
Des del començament, la iniciativa ha certificat més de 500 establiments, expandint-se a Espanya, Argentina, Colòmbia i els Estats Units. Cada lloc certificat garanteix una orientació clara, protocols amigables i personal capacitat, marcant un pas significatiu cap a un món més inclusiu.
El compromís d’Autism Friendly Club persisteix, prometent continuar generant espais accessibles i certificant nous establiments en la cerca per la inclusió.

Per a més informació: Mònica Molina sustainabilitysolutionsbcn@gmail.comhttps://www.autismfriendlyclub.com/

Compartir

Et pot interessar...